Hronologija

 

Nauka i tehnologija

 

 • 1880 - Lekari su prvi put upotrebili termin patogen

 • 1882 - Koh opisuje bacile tuberkuloze i kolere

 • 1883 - Puštena u rad prva transkontinentalna evropska železnica – The Orient Express – koja je povezivala Pariz i Istanbul

 • 1883 - Nikola Tesla izumeo prvi motor koji radi na principu obrtnog magnetnog polja naizmenične struje

 • 1884 - Dajmler osmislio benzinski motor

 • 1885 - Zajedno sa Bencom, Dajlmer je proizveo prvi automobil

 • 1885 - Luj Paster otkrio vakcinu protiv besnila

 • 1889 - Razvoj polifaznih sistema za prenos električne energije

 • 1890 - Osnovan Daimler Motoren Gesellschaft

 • 1895 - Rendgen otkrio X-zrake

 • 1899 - Pojava aspirina u širokoj prodaji

 • 1900 - Luj Paster otkrio pasterizaciju

 • 1900 - Karl Landštajner otkrio ABO krvni sistem

 • 1900 - Izvedena prva uspešna demonstracija cepelina

 • 1903 - Osnovana kompanija Ford

 • 1903 - Pojava elektrokardiografa

 • 1905 - Ajnštajn formulisao Specijalnu teoriju relativnosti

 • 1909 - Luj Blerio preleteo Lamanš sa avionom jednokrilcem

 • 1910 - Plank objavio svoju teoriju o kvantima

 • 1913 - Bor objavio svoj model atoma

 • 1915 - Formulisana Opšta teorija relativiteta

 

Politika

 • 1837 – 1901 – vladavina kraljice Viktorije, viktorijanska era

 • 1870/1 Francusko – Pruski rat

 • 1875 – 1878 – Velika istočna kriza

 • 1878 – Berlinski Kongres

 • 1879 – Ugovor o savezu Nemačke i Austro-Ugarske

 • 1882 – Ugovor o trojnom savezu Nemačke, Austro- Ugarske i Italije; stvaranje Centralnih sila

 • 1889- osnivanje II Internacionale, na prvom zasedanju 1. maj proglašen praznikom rada

 • 1890.-Bizmark podneo ostavku na mesto kancelara

 • 1891-1895- sklapanje rusko – francuskog saveza

 • 1892-  U Parizu postavljen spomenik Dantonu

 • 1893 – osnovana britanska laburistička partija

 • 1894- U Nemačkoj uvedeno državno srednjoškolsko obrazovanje za žene

 • 1894- Drajfus optužen za špijunažu

 • 1897- Franc Jozef i Nikolaj II dogovorili se da na Balkanu zadrže status quo

 • 1898- Emil Zola  obljavljue ’’Optužujem’’ i emigrira u Englesku

 • 1899- revizija Drajfusovog procesa

 • 1899- oformljen Stalni arbitražni sud u Hagu

 • 1900- Arrtur Evans, britanski arheolog, otkriva palatu u Knososu

 • 1900- osnovana laburustička partija u Londonu

 • 1903- podela ruske socijaldemokratske partije na menjševike i boljševike

 • 1904- sklapanje saveza između Velike britanije i francuske – srdačna antanta

 • 1905/6 – Prva marokanska kriza

 • 1905- Ruska revolucija, ruski car uvodi Dumu( parlament)

 • 1905- Norveška se mirnim putem odvaja od Švedske

 • 1906- Drajfus proglašen nevinim i odlikovan Redom Legije časti

 • 1906-U Finskoj dato pravo glasa ženama;  prva evropska država u kojoj su žene dobile pravo glasa

 • 1907- Potpisavanjem ugovora sa Velikom Britanijom, Rusija prilazi Antanti

 • 1908- Aneksiona kriza

 • 1908- Mladoturska revolucija

 • 1908- Demonstracije tekstilnih radnica u Njujorku

 • 1910- Međunarodna konferencija socijalistkinja u Kopenhagenu,  ustanovljen Međunarodni dan žena

 

Pozorište, film i fotografija

 • 1887 - Andre Antoan osnovao pozorište koje je bilo centar tadašnjeg realizma - Le Théâtre Libre

 • 1888 – Džordž Istmen je konstruisao prvi pokretni fotoaparat (Kodak) – tada on postaje dostupan široj javnosti

 • 1891 – Izložba fotografija u Beču

 • 1892 – Orelijan-Fransoa u Parizu osniva Théâtre de l’oeuvre – upošte simbolizma

 • 1893 – Izložba fotografija u Hamburgu

 • 1894 – Tomas Edison u Londonu postavlja prvi kinetoskop

 • 1895 – Braća Limijer u Parizu predstavljaju prvu animiranu sliku - ,,Izlazak radnika iz fabrike’’

 • 1896 – Šarl Pate osniva preduzeće ,,Braća Pate’’ koje je imalo presudan uticaj na kinematografiju

 • 1896 – u Beogradu prvi put prikazan film

 • 1897 – u Španiji prvi put prikazan fiktivni film - ,,Rinja u jednom kafeu’’

 • 1897 – u Danskoj, Peter Elfalt prvi put prikazuje dokumentarni film - ,,Na sankama sa grenlandskim psima’’

 • 1898 – prvi put prikazan film inspirisan nekim delom - ,,San jedne ispičuture’’

 • 1901 – izložba fotografija u Glazgovu

 • 1902 – Žorž Melijes u Parizu prvi put prikazuje film duži od 16 min - ,,Putovanje na Mesec’’

 • 1903/1904 – Udruženje Linked Ring organizuje u Londonu godišnje sajmove filmova

 • 1906 – pojava crtanih filmova

 • 1910 – Žak Ruš, pod uticajem Rusa, u Parizu pokreće časopis Moderno pozorište 

 

Nazad na početak