Kreativni zadaci

 

Kreativni zadatak 1


Pažljivo pročitaj stranice „Metropole“ i „Novi oblici zabave“. Pokušaj da zamisliš kako je izgledao život ljudi tvog kraja početkom XX veka. Razgovaraj sa osobama iz tvog okruženja, saznaj šta one znaju. Istraživanje nastavi na Internetu i u lokalnoj biblioteci (pregledaj zavičajno odeljenje). Poseti lokalni muzej, obiđi stalnu postavku, traži od kustosa muzeja dodatne informacije. Prikupljena saznanja o društvenom i kulturnom životu ljudi tvog kraja s početka XX veka pokušaj da prikažeš u multimedijalnom obliku.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oHWTSOxru0g

 

Kreativni zadatak 2


Pročitaj stranicu koja obrađuje književnost „prekrtnice veka“. Razmisli o tome zašto je period s kraja XIX i počekta XX veka bio i period kriza. Pokušaj da na Internetu pronađeš informacije o nemačkom filozofu Firdrihu Ničeu. Upoznaj se sa Ničeovom idejom „nadčoveka“. Pokušaj da njega i njegovu filozofiju prikažeš u stripu (ima dosta web-aplikacija za izradu stripa, pokušaj da koristiš  www.bitstrips.com/create/comic/).

 

nice

 

Kreativni zadatak 3


Upoznaj se umetničkim tokovima u slikarstvu moderne. Istraži koji slikari nameću nove umetničke vrednosti i koji slikarski i umetnički pravci dominiraju tim periodom. Izaberi jednog slikara koji na tebe ostavlja snažan utisak, prouči dublje njegov stvaralački opus. Odaberi jednu njegovu sliku i prikaži je sa dodatnim informacijama koje otvaraju mogućnosti sadržajnijeg razumevanja umetničkog dela. Razmisli, kakva osećanja izabrano delo kod tebe proizvodi - pokušaj to da prikažeš.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qdaAv_W-gNM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y2X7-icnlOA

 

Kreativni zadatak 4


Analiziraj sadržaje koji se nalaze na stranici „Politika“. Potraži dodatna objašnjenja za feminizam. Zbog čega je nastao i koje su vodeće ličnosti tog pokreta. Pokušaj da pronađeš odgovarajuće istorijske izvore koji ilustruju položaj žena u Srbiji u tom periodu. Prikupljene sadržaje obradi i prikaži u multimedijalnom obliku. Takođe, pokušaj da istražiš, u okviru međunarodne politike, kakva su bila razmišljanja o saradnji evropskih država.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z7VHuvIjZAI

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H9yUWoedHcg

 

Kreativni zadatak 5


Razmisli koliko su nauka i tehnologija uticale na promenu života ljudi na prekretnici veka. Pokušaj da istražiš kako razvoj tehnike utiče na teme i motive koji su inspiracija umetnicima tog vremena. Pronađi slikare i umetnike koji u svojim delima prikazuju i veličaju tehničke inovacije. Prikupljene sadržaje obradi i prikaži u multimedijalnom obliku.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rq2VEdep6zc#!

 

Kreativni zadatak 6


Jedna od važnih karakteristika umetnosti s kraja XIX i početka XX veka je i međusobno preplitanje i dodirivanje različitih umetničkih formi. Pokušaj da povežeš poeziju, slikarstvo i muziku, tako što ćeš različite umetnike i njihova dela dovesti u jednu zajedničku ravan, stvarajući sintetičko jedinstvo jednog novog osobenog doživljaja.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-j6yg21Utp0

 

Kreativni zadatak 7


Pročitaj stranicu koja obrađuje fotografiju. Istraži kako se fotografija razvijala u tom periodu. Upoznaj se sa pojmom fotosecesije. Pokušaj da odabereš fotografije i da ih, prema sadržaju, povežeš sa nekom kompozicijom – tako da se dobije novo jedinstvo različitih umetničkih formi.

http://www.youtube.com/watch?v=9-Hj901H0Cw&feature=share

 

Nazad na početak