Hronologija aktivnosti:

 
 • početkom maja 2008. god. Gimnazija „Vuk Karadžić“ iz Loznice se uključila u projekat Infoteka evropske škole, za koordinatora ovog projekta određen Mirko Marković, prof. filozofije;

 • 12. maja 2008. god. uputili molbu Opštini Loznica za pomoć u nabavci kompjutera i štampača;

 • 24. maja 2008. god. od IP CLIO dobili kao poklon knjige iz oblasti medija i komunikacije;

  Rad sa mentorom
Anketiranje na času psihologije  
 • 26. maja 2008. god. održan prvi sastanak kreativnog tima učenika škole koji je odabrao temu: Etika informisanja;

 • 28. maja 2008. god. zahvaljujući pomoći lozničke opštine škola nabavila računar i štampač;

 • 2. juna 2008. god. određeni debatni timovi;

 • 2. juna 2008. god. uspostavili saradnju sa Muzejom Jadra i Lozničkim novostima, dogovorili intervju sa Zoricom Višnjić;

 • od 2. do 6. juna 20008. god. sprovedeno anketiranje 100 učenika II i III razreda naše škole, obrađeni podaci;

 • 6. juna 2008. god. sa autorom projekta Infoteke Zoranom Hamovićem dogovorili prezentaciju projekta 13. juna;

 • 9. juna 2008. god. dobili saglasnost mr Mirjane Nikolić, psihologa, da bude recenzent pilot projekta Etika informisanja;

Kreativni rad
Obrada podataka    
 • 10. juna 2008. god. pozvali partnere na projektu i goste na javnu promociju;

 • 13. juna 2008. god. odražana javna prezentacija...