НАША ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Наша школска библиотека представља веома битан чинилац целокупне едукације ученика школе, али исто тако и усавршавања нашег наставног кадра.

РАДНО ВРЕМЕ: 10h - 16h

БИБЛИОТЕКАР: проф. Светлана Спајић

О БИБЛИОТЕЦИ: Школска библиотека налази се у приземљу старе зграде школе. Библиотечки фонд је на завидном нивоу и тренутно броји преко 16 000 примерака, и константно се обогаћује новим издањима. Као такав, овај фонд представља литерарну ризницу у којој се могу пронаћи занимљиви подаци и материјали из безмало сваке сфере живота. 

На првом месту, свакако, библиотека располаже свим оним књигама које спадају у ђачку лектиру (мада, нажалост, не увек и довољним бројем примерака истих, што би се дало исправити донацијама у којима могу да учествују и сами професори и ученици школе, издавачке куће, приватна предузећа, итд.)

Осим лектире, библиотека располаже богатим фондом белетристике, светских класика, као и књига из различитих области природних и друштвених наука - математике, хемије, физике, биологије, историје, географије...

У оквиру библиотеке, налази се и читаоница, где ученици у миру могу да читају и истражују, што је особито погодно за матуранте приликом израде матурских радова или припрема за пријемне испите. 

Сваке године, наша библиотека добија одређени број нових књига од различитих издавачких кућа, тако да на тај начин одржава корак са временом и у њој се може наћи и доста модерног штива. Посебно занимљив за један број ученика и професора може бити и одсек за литературу на страним језицима (енглеском, француском, немачком...)

На крају сваке школске године, библиотекар уз помоћ актива српског језика прави списак књига које би требало наручити за наредну годину, па би било интересантно али и корисно да се и сами ученици прикључе овој активности, како бисмо добили управо оне књиге које су њима потребне.     

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ: Библиотека је увек укључена у школске активности које се тичу књижевних дешавања (промоције, књижевне вечери, продајне изложбе, итд.), као и окупљалиште актива за српски језик, те се ту најпре могу добити информације о акутелним литерарним конкурсима за текућу годину. Овде се доносе и подаци битни за Летопис школе, као и материјал за спремање традиционалних школских новина, ''Вуковог гласника''. 

КОНТАКТ: Осим школског телефона и овог сајта, библиотека има и сопствени профил на ФБ - Библиотека Лозничке Гимназије, где сви могу да постављају питања о било чему у вези са радом библиотеке.