Претрага

Смерови

Како користимо дигиталне технологије

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања на основу сарадње са Заједничким истраживачким центром Европске комисије (Joint Research Centre) објавили су конкурс за учешће у пилот истраживању ,,Селфи”. На конкурс се јавило 143 школа, а изабрано је 40 школа које ће бити укључене у пилот истраживање решењем министра. Међу изабраним школама је и Гимназија "Вук Караџић" из Лознице.

Дигиталне технологије се у школама широм Европе користе на занимљив и обећавајући начин. Међутум, иако технологије могу подржати иновације током наставе и учења, оне их неmark 1577987 1920 гарантују. Како би се напредак усмерио, омогућило ширење и одрживост, школе периодично треба да процењују свој напредак у интеграцији дигиталних технологија у све аспекте наставе и учења.

Не постоји ,,јединствен” приступ; то је пре низ различитих начина на које школа може да унапреди ефикасност у примени дигиталних технологија. То такође укључује препознавање и напредак на основу онога што већ постоји.

Селфи је инструмент за самовредновање који се прилагођава за школе који желе да размотре начин коришћења технологије у циљу бољих резултата у учењу. Слефи омогућава школама да стекну увид у тренутно стање и развију акциони план како би унапредили своје дигиталне капацитете.

Попуните питник (линк за ученике): https://selfie.jrc.es/self-assessment?s=TYMUnmN