СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА БИЋЕ ОДРЖАНА У ЧЕТВРТАК, 10.5.2018.ГОДИНЕ,ЗА КОЈУ ЈЕ ПЛАНИРАН СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање извештаја са претходне седнице Наставничког већа

2. Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају другог класификационог периода

3. Извештај Комисије за међународну сарадњу

4. Распоред послова до краја јуна 2017/18.године

5. Важне информације о специјализованом ИТ одељењу

6. Разно

                                                   Директор

                                      Дарко Несторовић, проф.