РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДО 31.8.2018. ГОДИНЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

1. 21.8.- 27.8.: Поправни испити по већ утврђеном распореду (налази се на огласној табли и сајту школе)

2. 29.8.2018. у 10 часова: Педагошки колегијум (до тада одржати састанке стручних већа; 

руководиоци у електронској форми на мејл школе проследити план стручног усавршавања за школску 2018/19. годину)

3. До 30.8. Стручни активи да одрже састанке ради израде распореда писмених и контролних задатака и блок-наставе за школску 2018/19. годину и доставити директору школе, а блок-наставу проследити на мејл школе

4. 30.8. у 9 часова: Наставничко веће

5. До 31.8. до 12 часова ПЛАНОВЕ за све облике образовно-васпитног рада проследити на мејл психолога школе!

3. 31.8. од 9-13 часова предаја Дневника рада за школску  2017/18. годину!

                                                                                                                                 Директор

                                                                                                                       Дарко Несторовић, проф.