СЕДНИЦЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

1. СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, ЧЕТВРТАК 13.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 19:30

                                                                          ДНЕВНИ РЕД:

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

2. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

3. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

4. РАЗНО

 

-СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, ПЕТАК, 14.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ 14 ЧАСОВА

-СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА, ПЕТАК, 14.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 15 ЧАСОВА