УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ-КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

У среду, 12.септембра 2018. године одржана је 1.- конститутивна  седница Ученичког парламента наше школе. 

Седници је присуствовало 50 чланова, професорка Мирјана Радивојевић и директор школе Дарко Несторовић.

Дневни ред седнице је био следећи:

1. Избор председника и  заменика парламента

2. Избор ученика за Тимове школе

3. Разно

За председника парламента изабрана је Маја Петрови, ученица 4-4 одељења са 46/50 гласова, а за заменика Игор Васић, ученик 4-1 одељења.

Ученици изабрани за Тимове школе су:

1.Тим за заштиту ученика од насиља.....-Станишић Сташа 2-1 и Нинић Оливер 1-1

2. Тим за самовредновање: Филиповић Милош, 1-3

3. Тим за професионални развој и каријерно вођење и саветовање: Јанковић Милан, 2-2

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Павловић Теодора, 4-5

5. Тим за инклузивно образовање: Драгићевић Кристина, 3-4

6. Тим за развој међупредметних компетенција: Васић Игор, 4-1

-Присуство седницама Наставничког  већа-Кулић Илија, 4-1

-Присуство седницама Школског одбора: Петровић Маја, 4-4 и Поповић Алекса, 4-6

-Записник водила: Павловић Теодора