СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-Седнице ОВ на крају првог полугодишта одржаће се у петак, 1.фебруара 2019. године по следећем распореду:

1. за 4. разред у 9 часова

2. за 2.разред у 10 часова

3. за 3.разред у 11 часова

4. за 1.разред у 12 часова

                                                                                ДНЕВНИ РЕД:

1. Утврђивање успеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта и изрицање васпитно-дисциплинских мера

2. Реализација редовене, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности

3. Упуства за коришћење ес-дневника од другог полугодишта

4. Разно

Подела ђачких књижица по договору са Одељенским старешинама.

                                                                                                                           Директор

                                                                                                              Дарко Несторовић, проф.