УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-Родитељи ученика који су поднели приговор на ранг-листу за доделу ученичких стипендија, ПОЗИТИВНО је решен и ученицима је додељена стипендија. Реч је о ученицама Гајић М. Николини и Петровић И. Мини. Ученице, уколико немају отворен текући рачун, хитно то треба да ураде. Рачун отварају код банке УНИКРЕДИТ, и само у њој.

-Када је у питању исплата стипендије, стипендије се исплаћују током трајања школске године, у 10 месечних рата, на текући рачун отворен код УНИКРЕДИТ банке. Ученици који нису отворили текући рачун код УНИКРЕДИТ банке, хитно треба то да ураде  и  оду са родитељима до најближе експозитуре УНИКРЕДИТ банке.

-Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату за септембар и октобар 2020. године, почев од 29.12.2020. године.

-За евентуална обавештења и недоумице обратити се  овлашћеној банци -УНИКРЕДИТ, тиму за ученичке стипендије, на телефон 011/3691-015 и 3691-057.