Претрага

Огласна табла

САЈАМ КЊИГА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У четвртак, 25.10.2018. године, ученици и професори наше школе посетили су Сајам књига у Београду, у оквиру ,,Школског дана".

                                                                                                                            Директор

                                                                                                                Дарко Несторовић, проф.

СЕДНИЦЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, ЧЕТВРТАК 13.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 19:30

                                                                          ДНЕВНИ РЕД:

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

2. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

3. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

4. РАЗНО

 

-СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, ПЕТАК, 14.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ 14 ЧАСОВА

-СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА, ПЕТАК, 14.9.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 15 ЧАСОВА

РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДО 31.8.2018. ГОДИНЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. 21.8.- 27.8.: Поправни испити по већ утврђеном распореду (налази се на огласној табли и сајту школе)

2. 29.8.2018. у 10 часова: Педагошки колегијум (до тада одржати састанке стручних већа; 

руководиоци у електронској форми на мејл школе проследити план стручног усавршавања за школску 2018/19. годину)

3. До 30.8. Стручни активи да одрже састанке ради израде распореда писмених и контролних задатака и блок-наставе за школску 2018/19. годину и доставити директору школе, а блок-наставу проследити на мејл школе

4. 30.8. у 9 часова: Наставничко веће

5. До 31.8. до 12 часова ПЛАНОВЕ за све облике образовно-васпитног рада проследити на мејл психолога школе!

3. 31.8. од 9-13 часова предаја Дневника рада за школску  2017/18. годину!

                                                                                                                                 Директор

                                                                                                                       Дарко Несторовић, проф. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Наставничко веће биће одржано у понедељак, 20. августа 2018. године, са почетком у 9 часова!

Предвиђен је следећи      ДНЕВНИ РЕД:

1) Усвајање извештаја са претходне седнице Наставничког већа

2) Распоред послова до краја августа 2018. године

3) Информисање о упису ученика за школску 2018/19. годину

4) Разно

                                                                                                                           Директор

                                                                                                                Дарко Несторовић, проф. 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Поправни испити обавиће се по следећем распореду:

-ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА:

1) МАТЕМАТИКА, у уторак 21.8.2018. у 9 часова у учионици бр.3

2) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, у среду, 22.8.2018. у 9 часова у учионици бр.3

3) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, у уторак, 21.8.2018. године у 9 часова у учионици бр.4

4) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, у среду 22.8.2018. године у 9 часова у учионици бр.4

 

-УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА:

1) ФИЗИКА, уторак, 21.8.2018. у 9 часова, учионица бр.5

2) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, среда, 22.8.2018. у 9 часова, учионица бр.5

3) МАТЕМАТИКА, четвртак, 23.8.2018. од 9-11 часова, учионица бр.3

4) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, петак, 24.8.2018. у 9 часова, учионица бр.3

5) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, петак, 24.8.2018. у 9 часова, учионица бр.4

6) ЛИКОВНА КУЛТУРА, понедељак, 27.8.2018. у 9 часова, учионица бр.3

                                                                                                                                                             Директор

                                                                                                                                                   Дарко Несторовић, проф.