•  DSC0078
  • DSC 4570
  • gimn2
  • DSC 4580
  •  DSC0047 (2)
  • DSC 4569
  •  DSC0069
  • 2

Претрага

Дигиталне компетенције

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Под дигиталним компетенцијама подразумевамо скуп знања, вештина, ставова, способности и стратегија неопходних за квалитетно коришћење информационо комуникационих технологија и дигиталних медија, а са циљем промишљеног, флексибилног и безбедног унапређивања процеса наставе и учења и других активности у вези са наставничком професијом у онлајн и офлајн окружењу.

hand 2111445 1920

Дигиталне компетенције се данас посматрају као предуслов, али и право свих грађана да квалитетно функционишу у савременом друштву. Дигитална технологија врши снажан утицај на све аспекте друштва мењајући уједно различите микросредине из нашег непосредног окружења:
- Радну средину – за 90 процената занимања на европском континету неопходно је познавање дигиталних технологија,
- Управљање кроз институције система и грађански активизам – употреба дигиталне технологије омогућава нове форме представљања и заступања,
- Научне дисциплине – дигитална технологија пружа прилику да наука одговори на нова питања јер омогућава да се прикупе, анализирају и представе резултати на нов начин,
- Породично окружење – дигитална технологија мења комуникацију међу члановима породице који су удаљени,
Cоцијалне интеракције – кроз медијски посредовану забаву измењен је наш доживљај припадања, начин како купујемо, како бринемо о здрављу.

У образовању, дигиталне технологије представљају изазов, али и прилику:
- Изазов је створити генерације ученика који треба да се припреме за живот у коме одређени аспекти нашег живота увелико зависе од дигиталних технологија.
- Могућности налазимо у потенцијалу који дигитална технологија има за креирање подстицајног окружења за учење, интензивнију сарадњу са стручњацима и заинтересованим странама.

Када се користи ефикасно и самопоуздано, дигитална технологија доприноси да у учионици:
- наставници прате напредак ученика добијајући више детаља о њиховим тренутним вештинама, осигуравајући довољно диференцирану наставу прилагођену брзини рада и могућностима ученика,
- наставници уобличавају наставна средства и помагала, прилагођавајући праксу и омогућавајући ученицима приступ ресурсима за учење и изван школе,
- ученици уче брзином, која им највише одговара, пролазе кроз материјале за учење – неки ученици могу брже да долазе до нових материјала који за њих представљају изазов, а ученицима, којима је потребно више времена, омогућава да се врате на градиво са којим су имали потешкоћа,
- комуникација са родитељима буде подржана на такав начин да се они максимално укључе у живот свог детета у школи.

Оквир дигиталних компетенција за наставнике идентификује неколико компетенција распоређених у осам широких категорија:
1. Претрага, приступ, чување и управљање информацијама
2. Претрага, адаптација и креирање дигиталних садржаја за наставу и учење
3. Управљање дигиталним садржајем за наставу и учење и његово дељење
4. Управљање окружењем за учење
5. Настава и учење
6. Формативно и сумативно оцењивање, бележење, праћење и извештавање о напретку ученика
7. Комуникација и сарадња у онлајн окружењу
8. Етика и безбедност

Наведене компетенције се у извесној мери преклапају, али су и независне.  Имајући у виду да се дигитални свет стално мења, нове вештине и компетенције ће бити неопходне како се технологија буде развијала, а вештине које у овом тренутку поседују само неки, постаће неопходне свима. У пракси то значи да ће се и овај оквир временом развијати, а вештине које се тренутно налазе на напредном нивоу пронаћи ће своје место на средњем или чак почетном нивоу, као што је вештина слања мејлова од напредног нивоа некада
сада постала базична вештина коју би требало да поседујемо сви.