•  DSC0047 (2)
  • DSC 4570
  • DSC 4569
  •  DSC0078
  • 2
  • gimn2
  • DSC 4580
  •  DSC0069

Претрага

Самопроцена компетенција потребних за моје будуће занимање

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Прво размисли које би могло бити твоје будуће занимање, а потом обрати пажњу на први ред у табели испод. Свака компетенција има свој опис, а твој задатак је да размислиш, а затим и да заокружиш - да ли је, или не, важна за твој будући посао, да ли је поседујеш и да ли би могао још да је унапредиш.

Компетенција Опис Важно је за посао Ја је поседујем Треба да развијам
Матерњи језик

Систем знакова који омогућава комуникацију међу људима, односно изражавање мисли и осећања.

Да Не Да Не Да Не
Страни језик/ци Систем знакова који омогућава развијање друштвеног живота са људима изван заједнице матерњег језика.

Да Не Да Не Да Не
Централни наставни предмети Група школских предмета важних за неко занимање, полагање пријемног или студирање.

Да Не Да Не Да Не
Критичко мишљење и решавање проблема Подразумева: аргументовање, разликовање битног од небитног, тачног од нетачног,предвиђање последица, сагледавање проблема из свих углова, вредновање, анализу, синтезу, решење проблема, постављање питања, закључивање, класификовање.

Да Не Да Не Да Не
Финансијска, економска и пословна писменост Вођење личних финансија, доношење пословних одлука, разумевање улоге економије у друштву.

Да Не Да Не Да Не
Демократија и грађанска права Свест о основама и принципима функционисања демократски уређеног друштва са разумевањем положаја појединца у заједници равноправних.

Да Не Да Не Да Не
Здравствена просвећеност Одржавање личне хигијене, нега тела, здрави животни стилови (исхрана, рекреација, заштита од полно преносивих болести, превенција)

Да Не Да Не Да Не
Креативност и иновација Подразумева примену сопствених идеја и оригиналних решења на сложене проблеме.

Да Не Да Не Да Не
Комуникација Подразумева способност креирање поруке неким системом знакова, њено преношење одговарајућим каналом комуникације, као и примање исте са разумевањем и одговор на њу.

Да Не Да Не Да Не
Сарадња и тимски рад Односи се на вештине као што су преговарање, решавање конфликата,договор у вези са оним што мора да се учини, подела задатака, слушање идеја других и интеграција идеја у кохерентну целину.

Да Не Да Не Да Не
Дигитална писменост

Укључује самоуверену и критичку употребу информационо комуникационих технологија за учење, рад, комуникацију и у слободно време.

Да Не Да Не Да Не
Медијска писменост Познавање различитих медија, схватање њихове улоге, разумевање и вредновање медијских порука, креирање медијске поруке;

Да Не Да Не Да Не
Флексибилност и прилагодљивост Прихватања датих услова, туђих мишљења, превазилажење сопствених предрасуда, прихватање постојећих услова рада.

Да Не Да Не Да Не
Крос-културне вештине Свест о културним различитостима, познавање и уважавање других културних образаца.

Да Не Да Не Да Не
Знање о томе како се учи Свест о методама и техникама које омогућавају самостално усвајање знања са разумевањем, целоживотно учење.

Да Не Да Не Да Не
Лидерство и одговорност Облици понашања појединца који усмеравају активности неке групе у правцу остварења заједничког циља.

Да Не Да Не Да Не
Мобилност Покретљивост, како територијална, тако и професионална.

Да Не Да Не Да Не
Предузимљивост, предузетнички дух, лични менаџмент Планска реализација неког подухвата са циљем да се оствари нека врста добити; управљање сопственим потенцијалима;

Да Не Да Не Да Не