• 2
  • DSC 4569
  • gimn2
  •  DSC0069
  • DSC 4570
  •  DSC0047 (2)
  •  DSC0078
  • DSC 4580

Претрага

Индивидуални вредносни систем и његова улога у избору будуће професије

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

smerВредности су наши животни орјентири којима тежимо и који одређују наше понашање. Вредности су наша уверења да су неки облици понашања добри а неки лоши. Најчешће се формирају још у раним годинама живота под утицајем породичног васпитања. Током одрастања, вредности се потискују у подсвест и људи често држе до одређених вредности а да тога нису ни свесни.

Свака вредност има свој садржај и свој интензитет. Садржај се односи на оно шта се сматра важним, а интензитет нам говори колико је то важно. Када се вредности неког човека поређају по важности и повежу, добијамо индивидуални вредносни систем. То представља, не само списак пожељних и непожељних облика понашања, већ говори и о томе које су вредности вишег, а које мањег интензитета.

Тако дефинисан индивидуални вредносни систем одређује правце понашања појединца у датим околностима. Проблем настаје онда када неки вредносни систем није у складу са времном и објективним животним приликама.Тада лична уверења постају највећа препрека развоју и напредовању појединца.

Због тога је веома важно да будемо свесни оних вредносних оријентација које дефинишу наше понашање, да их критички сагледавамо и разумевамо у духу времена у којем живимо.

У теоријском смислу, све вредности се могу груписати у шест категорија. То су:

Теоретске вредности – доминирају у оним активностима које важност стављају на процес сазнавања истине кроз рационално и критичко мишљење. Доводимо их у везу са оним професијама где је нагласак на сталном учењу и напредовању.

Економске вредности – везујемо их за професионалне активности где је најважнија зарада, односно карактеристичене су за оне послове где као циљеви доминирају практичност и корисност.

Естетске вредности – на прво место их стављају људи који се баве уметношћу или занимањима (занатима) која укључују уметничке форме. У оквиру таквих професија високо се цени креативност, као и форма и склад.

Друштвене вредности – препознајемо у свим оним занимањима у којима је за успешност претпостављена саосећајност и љубав према људима. Препознатљиве су оквиру области рада везаних за васпитање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Политичке вредности – нису у вези са политичким партијама и опредељењима, већ са свим оним позицијама у свету рада где по изражаја долази моћ и утицај. Карактеристичне за позиције руковођења и управљања.

Религиозне вредности – истакнуто место заузимају у оним активностима где се посебна важност придаје духовности и духовним искуствима.