• DSC 4570
  • gimn2
  •  DSC0078
  • 2
  • DSC 4569
  • DSC 4580
  •  DSC0047 (2)
  •  DSC0069

Претрага

ПИЛОТИРЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-У школској 2021/22. години у месецу априлу обавиће се друго пилотирање Државне матуре. Ученици гимназија полажу ОПШТУ Државну матуру.

-Пилотирање ће се обавити у уторак, 5. априла ( српски језик и књижевност), среду 6. априла ( математика) и четвртак, 7. априла 2022. године ( изборни предмет). Уколико дође до одређених промена у датумима, ученици ће на време бити обавештени.

-У припремама за спровођење пилотирања важна је сарадња и добра комуникација између Школске матурске комисије ( ШМК), одељенских старешина ученика 4-их разреда,  ученика ( од 4-1 до 4-7)  и родитеља/других законских заступника.

-Све кључне и важне информације биће одмах постављене на сајт школе, главни мени НАСТАВА, падајући мени ДРЖАВНА МАТУРА. Такође, ученици ће бити обавештавани и путем књиге обавештења и огласне табле за ученике у холу код наставничке зборнице. У периоду од 1.3.2022. до 30.4.2022. потребно је пратити сајт школе, огласну таблу и пажљиво памтити информације добијене од својих одељенских старешина. За сва питања ШМК стоји на располагању. До средине марта биће на огласној табли ко чини ШМК-школску матурску комисију, како би ученици знали коме могу да се обрате по било ком питању које је у вези пилотирања Државне матуре.

-Први и врло важан корак је завршен, а то је попуњавање пријава и пријављивање за полагање. Сви ученици су на време унети у базу и извршена је провера.Сви подаци су тачни и потпуни. Такође, формирана је и ШМК ( школска матурска комисија) одлуком директора школе.

-Испити,који се раде писмено, решавањем тестова, трају 3 дана: први дан српски језик и књижевност; други дан математика и трећи дан изборни предмет који је ученик навео у пријави. 25% обухватиће питања основног нивоа, 50% средњег и 25% напредног нивоа и у складу са тим ће бити и бодовани.

-Решавање тестова траје 3 сата/180 минута. Тестови обухватају комплетно градиво сва четири разреда и то је разлог због чега су у у овој школској години ученици 4. разреда у пилотирању. Тестови могу имати до 40 питања распоређених 25% основни, 50% дредњи и 25% напредни ниво.

-На првој старни сваког теста биће упутство којег се сви кандидати морају придржавати! О тим правилима ученици ће бити обавештени од својих одељенских старешина и ШМК путем обавештења.

-Све нове информације биће благовремено постављане на сајт школе и огласну таблу.

-На сајту школе и огласној табли већ се налази Прилог 9- упутство за ученике и родитеље/друге законске заступнике. Потребно је да се ученици и родитељи/други законски заступници упознају са садржајем поменутог упутства! 

                                                                                                                                                                                                                                      Директор

                                                                                                                                                                                                                           Дарко Несторовић, проф.