• DSC0078
 • gimn2
 • DSC0047 (2)
 • DSC0069
 • DSC 4569
 • DSC 4580
 • 2
 • DSC 4570

Претрага

Експериментална физика 2018-2019.

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Радни део 

 • Физика и без штапа са мало канапа 
 • Један ђак један експеримент
 • Занимљиви експерименти 
 • Нови експеримент 
 • Мој експеримент
 • Лабораторијске вежбе (прилози - погледајте опширније)

ОПШИРНИЈЕ________________________________________________

 

Упутство за израду извештаја лабораторијских вежби.

Ево неколико битних детаља - ЗА ПОЧЕТНИКЕ

 

Заокруживање максималне  апсолутне грешке

11)   Уколико максимална апсолутна грешка пре заокруживања, има више цифара различитих од нуле:

Уочи се цифра која је на најзначајнијем месту па се повећа за 1, а на остала места стављају се нуле,те тако грешка после заокруживања,има само једну цифру различиту од нуле и то нову, заокружену, на најзначајнијем месту.

2) Уколико максимална апсолутна грешка пре заокруживања,  има само једну цифру различиту од нуле:

Грешка је већ заокружена и цифра на најзначајнијем месту се не повећава.

Заокруживање средње вредности

На основу заокружене апсолутне грешке, заокружује се средња вредност мерене величине Аs.

Заокружује се "сумњива" цифра,тј. она цифра коју грешка може да мења.

Средња вредност заокружује се као обичан број.Пример

Нека је највећа апсолутна грешка  DAmax=0,105760
Пошто је цифра 1 на најзначајнијем месту,њу треба заокружити, и то на већу цифру, тј. 2.
А како после заокруживања грешка мора имати само једну цифру различиту од нуле, следи да ће заокружена  грешка бити
DAmax » 0,2.

Нека је средња вредност измерене величине Аs=1,3275.
Сумњива цифра је 3 јер њу грешка може да мења, и она се заокружује (она ће и бити последња цифра средње вредности). Пошто је иза ње 2, а не број већи од 5, заокружена средња вредност биће: Аs
» 1,3.

Резултат мерења

Резултат мерења пише се обавезно на крају вежбе у облику:

А= (А± DAmax),

тј. у нашем примеру: А=(1,3 ± 0,2).

Наравно, у случају мерења запремине, например,

резултат може да изгледа: V=(13,67 ± 0,05) m3,

или, у случају мерења дужине: а=(150,1 ± 0,7) mm ...

Како написати извештај

Извештај се пише у свесци А4 формата и на корицама треба поред свог имена навести и имена осталих чланова групе.

Назив вежбе

1.Укратко написати својим речима шта је циљ вежбе(шта се мери, шта се рачуна и како...)

2.После уводног текста следи табела за директно мерење физичке величине у коју се уносе: измерене вредности дате величине, средња вредност, апсолутне грешке појединачних мерења, средња апсолутна грешка, релативна грешка...

Уколико је мерење физичке величине било индиректно(посредно), онда је табела мало сложенија.

У табелу уносити незаокружене вредности.

3.Испод попуњене табеле приказати поступно сва израчунавања(свака вредност физичке величине мора имати уз себе одговарајућу јединицу).

 1. DAmax ,и заокружити је по правилу заокруживања грешке.Заокружену вредност DAmax истаћи нпр.

"масном бојом"

5.На основу заокружене грешке заокружити средњу вредност Аи истаћи је.

6.На крају вежбе написати резултат мерења у облику

А= (А± DAmax)

и истаћи га.