• DSC 4569
  • gimn2
  •  DSC0047 (2)
  • 2
  • DSC 4580
  •  DSC0078
  •  DSC0069
  • DSC 4570

Претрага

Распоред наставе. Алати и упутства за наставу на даљину.
Кликни на слику за детаље.
COVID-19

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ ВЕЋА, ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2017/18. ГОДИНЕ БИЋЕ ОДРЖАНЕ У ПЕТАК, 22.6.2018. ГОДИНЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

*  ЗА 2.РАЗРЕД СА ПОЧЕТКОМ У 9 ЧАСОВА

*  ЗА 1.РАЗРЕД СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

*  ЗА 3.РАЗРЕД СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА.

ПРЕДВИЂЕН ЈЕ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2017/18. ГОДИНЕ

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

3. АКТИВНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ ДО КРАЈА ЈУНА

4. РАЗНО

 -СЕДНИЦЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА БИЋЕ ОДРЖАНЕ У ПОНЕДЕЉК, 25.6.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА!

                                                                       ДНЕВНИ РЕД:

1. РАСПОДЕЛА ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

2.ПОТРЕБНА И НЕОПХОДНА НАСТАВНА СРЕДСТВА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ, КОЈА ЋЕ БИТИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

3.РАЗНО

 

-СЕДНИЦА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЋЕ ОДРЖАНА У ПОНЕДЕЉАК, 25.6.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА!

                                                                                   ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДАЈА РАСПОДЕЛЕ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

2.ПРЕДАЈА ЛИСТА ПОТРЕБНИХ И НЕОПХОДНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

3. РАЗНО

 

-СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА БИЋЕ ОДРЖАНА У ЧЕТВРТАК, 28.6.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 10:30 ЧАСОВА!

                                                                                 ДНЕВНИ РЕД:

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

3. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

5. АКТИВНОСТИ ОД 20.АВГУСТА ДО ПОЧЕТКА НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

6.РАЗНО

                                                                                                                                                                           Директор школе

                                                                                                                                                                    Дарко Несторовић, проф.