Претрага

СЕДНИЦЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-У ПОНЕДЕЉАК, 26.11.2018.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13:20 БИЋЕ ОДРЖАНА СЕДНИЦА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА, У СВЕЧАНОЈ САЛИ ШКОЛЕ!

-ИСТОГ ДАНА (26.11.) БИЋЕ ОДРЖАНО ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 1-7 СА ПОЧЕТКОМ У 13:20 У НАСТАВНИЧКОЈ ЗБОРНИЦИ!

-У СРЕДУ, 5. ДЕЦЕМБРА 2018. У СВЕЧАНОЈ САЛИ ШКОЛЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 19:30 ЧАСОВА БИЋЕ ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА КОЈУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ НАСТВНИЧКОГ ВЕЋА

2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА

3. ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

4. УСВАЈАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ

5. УСВАЈАЊЕ НАЦРТА НОВОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КООРДИНАТОРА ЗА Е-ДНЕВНИК И ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

7. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

8. РАЗНО

                                                                                                                           Директор

                                                                                                              Дарко Несторовић, проф.