• gimn2
  • DSC 4569
  • DSC 4580
  •  DSC0047 (2)
  • 2
  • DSC 4570
  •  DSC0069
  •  DSC0078

Претрага

СЕДНИЦЕ У ЈУНУ 2019. И УПИС УЧЕНИКА У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-У оквиру активност запослених током јуна месеца, распоред свих седница је следећи:

1. Седнице Одељенских већа за ученике првог, другог и трећег  биће одржане у понедељак, 24.6.2019., у 9 часова за други, у 10 часова за први и у 11 часова за трећи  разред.

                                                                                                                                            ДНЕВНИ РЕД:

    1. Утврђивање успеха ученика у учењу и владању на крају наставне 2018/19. године

    2. Реализација часова редовне наставе и других облика образовно-васпитног рада

    3. Разно

2. Седнице стручних већа, у уторак, 25.6.2019. године са почетком у 10 часова.

                                                      ДНЕВНИ РЕД:

   1. Подела часова непосредног рада са ученицима за школску 2019/20. годину

   2. Уџбеници одобрени од стране МПНТР за школску 2019/20. годину

  3. Потребна наставна средства

  4. Извештаји за школску 2018/19. годину

  5. Разно

3. Седница Педагошког колегијума, у уторак, 25.6.2019. године са почетком у 12 часова.

4. Седница Наставничког већа, у петак, 28.6.2019. године са почетком у 10:30 часова.    

-Подела сведочанстава ученицима првог, другог и трећег разреда обавиће се у петак, 28.6.2019. године, у времену од 9 до 10:30, у договору са одељенским старешинама.

-Упис ученика у други, трећи и четврти разред обавиће се 28.6.2019. и 1.7.2019. у договору са одељенским сатрешинама.

-Свим ученицима и запосленим желим пријатан распуст и одмор!

                                                                                                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                                                                          Дарко Несторовић, проф.