Претрага

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-Седница Наставничког већа, биће одржана у ЧЕТВРТАК, 31.10.2019. године са почетком у 19:30 часова, за коју предлажем следећи 

                                                                                                                                  ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање извештаја са претходне седнице Наставничког већа одржане 11.9.2019. године

2. Припреме за прославу Дана школе 8.11.2019. године

3. Извештај са екскурзије ученика трећег и четвртог разреда

4. Часови одељенског старешине за ученике 4.разреда у вези одржавања часова и извештаја, а који се тичу дописа Министарства одбране и МПНТР

5.Разно

-Присуство седници обавезно!

                                                                                                                                                                                                                                Директор

                                                                                                                                                                                                                    Дарко Несторовић, проф.