Претрага

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-Седнице Одељенских већа на крају првог класификационог периода одржаће се:

1. у уторак, 12.11.у 13:20 за ученике 4.разреда

2. у среду, 13.новембра у 13.20 за ученике 3.разреда

3. у четвртак, 14.новембра у 13:20 за ученике 2.разреда

4. у петак, 15.новемра у 13:20 за ученике 1.разреда

-За Одељенска већа, предлажем следећи 

                                                                                                       ДНЕВНИ РЕД.

1. Утврђивање успеха ученика у учењу и владању на крају првог класификационог периода

2. Реализација свих облика образовно-васпитног процеса ( редовна, дод./доп.настава...)

3. Разно

                                                                                                                                                                                                                Директор

                                                                                                                                                                                                    Дарко Несторовић, прпф.