•  DSC0078
  • DSC 4580
  • DSC 4569
  •  DSC0069
  • gimn2
  • 2
  • DSC 4570
  •  DSC0047 (2)

Претрага

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

-Седница Наставничког већа биће одржана у ЧЕТВРТАК, 5.12.2019. године, са почетком у 19:30 часова!

-За седницу предлажем следећи 

                                                                                                             ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање извештаја са претходне седнице НВ

2. Усвајање извештаја о успеху ученика у учењу и владању на крају првог класификационог периода

3. План уписа за школску 2020/21. годину

4. Усвајање тема за матурске испите у школској 2019/20. години

5. Допуна извештаја са екскурзије ученика 4.разреда и тока васпитно-дисциплинског поступка за ученицу А.С.

6. Термини и редовност одржавања додатне/допунске наставе 

7. Извештај координатора Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања са сатанка координатора Тимова

8. Извештај Тима за развој пројектне наставе са предлогом мера за унапређење

9. Анекс Правилника о начину регулисања изостанака ученика

10. Разно

                                                                                                                                                                                                                             Директор

                                                                                                                                                                                                               Дарко Несторовић, проф.