• DSC 4569
  • 2
  •  DSC0069
  •  DSC0047 (2)
  • gimn2
  • DSC 4580
  • DSC 4570
  •  DSC0078

Претрага

Распоред наставе. Алати и упутства за наставу на даљину.
Кликни на слику за детаље.
COVID-19

Упис 2022.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИТ ОДЕЉЕЊЕ-САТНИЦА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику обавиће се у суботу, 21.5.2022. године.

-Сатница за 21.5.2022.:

9:15 - долазак у школу ( без кашњења)

9:30 - прозивка и улазак у учионице према списковима који ће бити постављени на огласној табли школе и на вратима учионица

од 10:00-12:00 - израда теста из математике

-Обавезно са собом понети ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ФОТОГРАФИЈОМ која мора бити оверена од стране Основне школе и дозвољени прибор: обичну оловку, гумицу, хемијску оловку, лењире, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама.

-Прелиминарни резултати 23.5.2022. године до 12 часова

-Коначни резултати пријемног испита 25.5.2022. до 12 часова.

                                                                                                                                                                                                           Директор

                                                                                                                                                                                               Дарко Несторовић, проф.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ИТ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељење) за школску 2022/23. годину обавиће се у СУБОТУ, 21.5.2022. године у 10 часова. Испит траје 120 минута.

-Пријемни испит ће се обавити у нашој гимназији.

-О свим детаљима везаним за пријемни испит ученици ће бити обавештени током припремне наставе.

-За сва питање и недоумице стојимо Вам на располагању.

                                                                                                                                                                                                                            Директор

                                                                                                                                                                                                                 Дарко Несторовић, проф.

Кратка презентација о Гимназији "Вук Караџић"

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Преузми презентацију>>

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА КОЈЕ УЧЕНИЦИ БИРАЈУ ПРИЛИКОМ УПИСА У 1. РАЗРЕД НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Изборни програми поред програма наставе и учења обавезних предмета, додатно доприносе професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског учења. Њихова сврха је у повезивању различитих знања, вештина, ставова и вредности кроз истраживачко и пројектно учење.

Гимназија је у обавези да у складу са својим могућностима, ученицима понуди четири изборна програма. Ученик бира један пакет који обухвата два изборна програма. Изабрани програми су обавезни и ученик их може мењати наредне школске године. Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех.

ПАКЕТ 1 -  два изборна програма:  ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА и

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – изборни програм који доприноси унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образацаТеме које се изучавају у оквиру овог програма: Јавни наступ (шта јавни наступ чини успешним, вербална и невербална комуникација у јавним наступима, познати говорници данашњице и у прошлости, дикција, естетика и култура у јавним наступима), Креатори и примаоци медијских порука (медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације, медијске поруке, култура и некултура у медијима), Вредности (шта означава култура, вредности у култури, вредности и вредносни судови, комерцијални садржаји у различитим медијима).

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО   -  изборни програм има за циљ оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности. Теме које се изучавају: Од узора и идола до вођа и следбеника (узори и идоли младих људи и њихових родитеља, вође, узори и идоли у различитим областима и њихов утицај, утицај медија на стварање узора, идола, вођа), Усамљеност, одбаченост, отуђеност (велики градови и усамљеност, напуштена села и самоћа старих, расистичка дискриминација, солидарност међу људима и прихватање различитости).

ПАКЕТ 2 -  два изборна програма: УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН и

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – изборни програм има за циљ да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима. Теме које се изучавају: Инспирација (уметничка дела као инспирација, природа као инспирација, модни трендови, стилови уметности), Обједињене уметности (спектакл, мјузикл, уметност оглашавања, уметнички пројекти у Србији).

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – изборни програм доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву. Теме које се изучавају: Увод у истраживање (наука и технологија у свакодневном животу, образовање као примењена наука, открића која су променила свет, „зелени принципи“ у савременој науци, занимљиви експерименти), Мој пројекат (самостална/групна израда пројекта на одабрану тему).

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ и ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-Поред верске настве и грађанског васпитања, приликом уписа у први разред, на друштвено-језички и природно-математички смер, за школску 2022/23. годину, ученици бирају  2 од  4 обавезна изборна програма, који ће бити груписани у 2 пакета. Обавезни изборни програми у понуди су:

-ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА и ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО, као ПАКЕТ 1 и

-УМЕТНОСТ и ДИЗАЈН и ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ, као ПАКЕТ 2.

-Овај податак се уноси у уписни лист у делу НАПОМЕНА ( наводи се само ПАКЕТ 1 или ПАКЕТ 2).

-За све потребне информације у вези са уписом можете добити позивом следећих телефонских бројева: 878-635 и 878-636.

                                                                                                                                                                                                                           Директор

                                                                                                                                                                                                                    Дарко Несторовић, проф.