•  DSC0078
  •  DSC0069
  • DSC 4580
  • DSC 4570
  • DSC 4569
  • gimn2
  •  DSC0047 (2)
  • 2

Претрага

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА КОЈЕ УЧЕНИЦИ БИРАЈУ ПРИЛИКОМ УПИСА У 1. РАЗРЕД НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Изборни програми поред програма наставе и учења обавезних предмета, додатно доприносе професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског учења. Њихова сврха је у повезивању различитих знања, вештина, ставова и вредности кроз истраживачко и пројектно учење.

Гимназија је у обавези да у складу са својим могућностима, ученицима понуди четири изборна програма. Ученик бира један пакет који обухвата два изборна програма. Изабрани програми су обавезни и ученик их може мењати наредне школске године. Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех.

ПАКЕТ 1 -  два изборна програма:  ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА и

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – изборни програм који доприноси унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образацаТеме које се изучавају у оквиру овог програма: Јавни наступ (шта јавни наступ чини успешним, вербална и невербална комуникација у јавним наступима, познати говорници данашњице и у прошлости, дикција, естетика и култура у јавним наступима), Креатори и примаоци медијских порука (медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације, медијске поруке, култура и некултура у медијима), Вредности (шта означава култура, вредности у култури, вредности и вредносни судови, комерцијални садржаји у различитим медијима).

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО   -  изборни програм има за циљ оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности. Теме које се изучавају: Од узора и идола до вођа и следбеника (узори и идоли младих људи и њихових родитеља, вође, узори и идоли у различитим областима и њихов утицај, утицај медија на стварање узора, идола, вођа), Усамљеност, одбаченост, отуђеност (велики градови и усамљеност, напуштена села и самоћа старих, расистичка дискриминација, солидарност међу људима и прихватање различитости).

ПАКЕТ 2 -  два изборна програма: УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН и

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – изборни програм има за циљ да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима. Теме које се изучавају: Инспирација (уметничка дела као инспирација, природа као инспирација, модни трендови, стилови уметности), Обједињене уметности (спектакл, мјузикл, уметност оглашавања, уметнички пројекти у Србији).

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – изборни програм доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву. Теме које се изучавају: Увод у истраживање (наука и технологија у свакодневном животу, образовање као примењена наука, открића која су променила свет, „зелени принципи“ у савременој науци, занимљиви експерименти), Мој пројекат (самостална/групна израда пројекта на одабрану тему).