Dobrodošli!

 

Pred vama je projekat Internesta sa temom "Kulturna geografija Evrope na prelasku iz XIX u XX vek'' koji su radili učenici gimnazije "Vuk Karadžić" iz Loznice 2012. godine. Cilj ovog projekta je korišćenje interneta radi edukacije. Knjigu "Kulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek" autora Žaka Digaa smo koristili kao primarni izvor. Kreativnim radom i saradnjom smo prikazali period koji se označava kao "prekretnica veka". Karakteriše se ukidanjem granica prema kojima je kulturni život do tada organizovan. Pojavljuju se novi kulturni centri, stanovništvo migrira i to je prouzrokovalo reorganizaciju kulturne geografije evropskog kontinenta. Bogati naručioci su finansirali arhitektonska i likovna ostvarenja. Njihovo bogatstvo se često vezivalo za razvoj industrijalizacije ili kolonizacije.

bec

  Beč - kulturna metropola evropskog kontinenta s kraja XIX i početka XX veka