Три најважнија елемента на којима почива кинематографија су фотографија, илузија покрета и пројекција. Спојивши ове елементе Луј и Огист Лимијер су 1895. год. снимили први филм. Поред њих, за развој филма значајни су и Жорж Мелијес и Шарл Пате.
(читај даље)

Већ у првим филмовима запажамо богатство утисака које доносе живе слике. Са развојем филма развијају се и филмска изражајна средства – кретање камере, крупни кадрови, филмска нарација, монтажа итд. Најважнију улогу у томе имаће Дејвид Грифит који ће обликовати филмски језик. (читај даље)

Са развојем филмске продукције у Холивуду, поред постојећих, јављају се и нови жанрови: вестерн филм, слепстик комедија, генгстерски филм и мјузикл. Висока уметничка остварења јављају се са ауторима, као што су: Џон Форд, Чарли Чаплин и Волт Дизни. (читај даље)

У Европи се од почетка ХХ века па до Другог светског рата доста експериментише са изражајним могућностима филмског језика. Јављају се особени филмски правци, пре свих немачки експресионизам, затим следе: импресионизам, надреализам и други. Појављају се аутентични филмски аутори, као што је, рецимо, Алфред Хичкок (читај даље)

Значајан допринос развоју светске кинематографије дао је и Совјетски Савез. Први велики уметник – стваралац и теоретичар документарног филма био је Дзига Вертов. Поред њега, значајно место са својом техником монтаже заузима Сергеј Ајзенштајн, а његов филм Оклопњача Потемкин је један од три најважнија и најутицајнија филма. (читај даље)

Током Другог светског рата филмска продукција добија улогу промотера државе, идеологије и рата. Током ратних сукоба није било говора ни о каквој уметничкој слободи изражавања, те је и квалитет филмске продукције сразмеран томе. (читај даље)

Друга половина XX века донела је обиље филмских остварења. Од великих уметничких дела – високих естетских домета, до значајних комерцијалних успеха – изражених у више десетина милиона долара. Тематски, филмови се често баве баналним и прозаичним сликама стварности, али и узвишеним или егзистенцијалним.
Четрдесете (читај)
Педесете (читај)
Шездесете (читај)
Седамдесете (читај)
Осамдесете (читај)
Деведесете и после њих (читај)